Tájékoztató: szennyvíz szállítási díj változás

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. januári ülésén döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével – elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás feladatok ellátása ügyében.

A pályázati eljárás lezárásával a Hazai Kommunális Kft.-vel (2458. Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) került megkötésre a vállalkozási szerződés.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozások alapján a helyi önkormányzat nem emelhetett díjat, ezért a korábbi és az emelkedett díjak között keletkező többletköltséget az Önkormányzat saját forrásból fedezte.

A veszélyhelyzet megszűnését követően 2022. július 1. napjától lehet új díjat megállapítani, díjat emelni.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 27. napján tartott testületi ülésén hozott döntést a díjak változása ügyében.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendeletével módosított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás alapján 2022. szeptember 1. napjától a közszolgáltatás díja:

Alapdíj összege (nettó Ft/hó/ingatlan)300,- Ft + ÁFA
Ürítési díj összege (nettó Ft/m3)1.800,- Ft + ÁFA
Közületi díj (nettó Ft/m3)2.500,- Ft + ÁFA

Kulcs, 2022. augusztus 1.

Dr. Neumann Helga s.k.

Jegyző

error: Másolási jog letiltva!