Teendők a telekadó adatbejelentéssel kapcsolatban

TELEKADÓ ADATBEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK
Változások esetén a telkeket érintő adatbejelentést január 15-ig kell megtenni az adóhatóság felé!

 

A január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek
számára, akiknek a telkükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt,
arról január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság
felé. Azért is fontos az adatbejelentés határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően
változhat az Önök adófizetése.

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg
az adót, tehát az adózónak nem kell kiszámítani az adót.

Adóköteles Kulcs Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi beépítetlen
terület, illetve termőföld esetében a művelés alól kivett terület, amely már nem áll
tényleges mezőgazdasági művelés alatt.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek a
telekadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal
terhelt telek fekvése Kulcs Község közigazgatási területén található. A telekadó alanya, aki a
naptári év első napján az adóköteles telek tulajdonosa vagy a vagyoni értékű jog jogosítottja.

A telekadó-kötelezettség kapcsán az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet
kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Ezen
esetekben ezek a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásukban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy
tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai közül egy személyt (szervezetet) is
felruházhatnak.
Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a megállapodásban valamennyi tulajdonos
(vagyoni értékű jog jogosítottja) részt vesz.

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell
az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség.
Az Elektronikus önkormányzati portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  /  a telekadó
adatbejelentés megtételére az „Adatbejelentés a telekadóról” nyomtatvány szolgál.
Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást – használhatják
az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.kulcs.eu/ado-es-behajtasi-ugyek/ a
letölthető „Telekadó adatbejelentési" nyomtatványt is. Személyes megjelenés nélkül
egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek
és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek
pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás
átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún.
„kivetéses" jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap
benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig,
ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be
adókötelezettséget érintő változás.

Részletes tájékoztatás az e-ügyintézésről ( https://www.kulcs.eu/elugy-tajekoztato/ ),
valamint hatályos rendeleteinkről ( https://www.kulcs.eu/rendeletek/ ) a honlapunkon
találhatnak az érdeklődők.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Kulcs
Község fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek,
munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

error: Másolási jog letiltva!