Teendők az építményadó adatbejelentéssel

ÉPÍTMÉNYADÓ ADATBEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK
Változások esetén az építményeket (lakásokat és egyéb nem lakás célú építményeket) érintő adatbejelentést január 15-ig kell megtenni az adóhatóság felé!

A január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek
számára, akiknek az építményükkel – építmény szolgálhat lakásra vagy minden más nem
lakás céljára is – kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt, arról január 15-
ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Azért is fontos az
adatbejelentés határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhat az Önök
adófizetése.

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg
az adót, tehát az adózónak nem kell kiszámítani az adót.

Adóköteles Kulcs Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). Az adókötelezettség az
építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától
függetlenül.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek
az építményadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű
jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése Kulcs Község közigazgatási területén
található. Az építményadó alanya, aki a naptári év első napján az adóköteles épület
tulajdonosa vagy a vagyoni értékű jog jogosítottja.

Az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet kell tekinteni, aki/amely az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét
az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Ezen
esetekben ezek a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásukban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy
tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai közül egy személyt (szervezetet) is
felruházhatnak.
Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a megállapodásban valamennyi tulajdonos
(vagyoni értékű jog jogosítottja) részt vesz.

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell
az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség.
Az Elektronikus önkormányzati portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  /  az
építményadó adatbejelentés megtételére az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni
építményadóról” nyomtatvány szolgál.
Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást – használhatják
az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.kulcs.eu/ado-es-behajtasi-ugyek/ a
letölthető „Építményadó adatbejelentési" nyomtatványt is. Személyes megjelenés nélkül
egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek
és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek
pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás
átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún.
„kivetéses" jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap
benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig,
ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be
adókötelezettséget érintő változás.

Részletes tájékoztatás az e-ügyintézésről ( https://www.kulcs.eu/elugy-tajekoztato/ ),
valamint hatályos rendeleteinkről ( https://www.kulcs.eu/rendeletek/ ) a honlapunkon
találhatnak az érdeklődők.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Kulcs
Község fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek,
munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

error: Másolási jog letiltva!