Téli rezsicsökkentésről

Tisztelt kulcsi Lakosok!

A Kormány a helyi önkormányzatok által igényfelmérés elvégzéséről rendelkezett a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan. A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Kulcsi lakosokat.

Kulcs Községi Önkormányzat a Kormány döntése alapján igényfelmérést végez.

Kérjük, hogy aki a támogatás igénylésére jogosult, azaz „Igénybejelentő nyilatkozatot” töltse ki és juttassa vissza 2018. október 1. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 1. emelet 2. ajtó népesség-szociális irodába vagy az ügyfélszologálati irodába.

A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A helyi önkormányzatok tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére, a következő elvek szerint:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,

c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Kulcs, 2018. augusztus 6.
Tisztelettel:

Jobb Gyula

polgármester sk.

error: Másolási jog letiltva!