Tájékoztatás hiteles forrásból a háziorvos ügyében

Kedves Kulcsi Lakosaink!

 

(A TÉNYEKET TARTALMAZÓ TESTÜLETI ÜLÉSEK KIVONATAI A LEVÉL ALATT OLVASHATÓAK A LINKEKRE KATTINTVA!)

2018. december 12-én délután a közvélemény megzavarása, hivatali dolgozóink megfélemlítésének kísérlete történt két önkormányzati képviselő szervezésében, akik a Facebookon szervezett, kb. 90-95 fős erődemonstrációt mutattak be a Polgármesteri Hivatalban. 

Az előzményekhez tartozik, hogy a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester mint munkáltató, egy fő közalkalmazott felmentését kezdeményezte a háziorvossal szemben, valamint gondoskodott a háziorvosi feladatokat ellátó szakorvosi helyettesítésről az új háziorvos praktizálásának megkezdéséig.

Az ellenkező hírekkel szemben minden képviselő, kivétel nélkül, minden információ birtokában volt az üggyel kapcsolatosan, tehát – állításukkal szemben – nem érhette őket meglepetés a felmentéssel kapcsolatosan. Az ügy fontosságára tekintettel többször is összegyűlt a teljes képviselő-testület egyeztetésre, tehát minden képviselő részt vett a döntés előkészítésében. A végső döntés az volt, hogy a doktor úrnak felajánlja a munkáltatója a közös megegyezéssel való közalkalmazotti jogviszony megszüntetését 3 havi végkielégítés megfizetésével, és ha a közös megegyezést a másik fél nem fogadja el, akkor a polgármester belátása szerint él a munkáltatói jogkörével.

Az a problémakör, mely a felnőtt háziorvos felmentéséhez vezetett végül, már három képviselő-testületi cikluson keresztül húzódik, 2009-ig nyúlik vissza, amikor is a jelenlegi háziorvos személyes anyagi jellegű problémái miatt nem vehette át a praxist, így arra kényszerült az önkormányzat, hogy őt közalkalmazottként alkalmazza. Ebben az időszakban még deficites volt az állami támogatás, az önkormányzatnak ki kellett egészítenie saját bevételével a hiányzó költségeket. Az idők folyamán a problémák gyűltek, és most jutott el a képviselő-testület odáig, hogy a sorozatos követelődzés és fenyegetődzés hatására a háziorvos felmentését kezdeményezze. Az elmúlt 10 év alatt a képviselő-testület 15 alkalommal tűzte napirendi pontra ez a kérdést, 5 zárt ülésen és 10 nyílt ülésen döntött határozatával a mindig regnáló testület.

A praxist sem a Kiss Csaba polgármester, sem a Posch János alpolgármester, sem a Jobb Gyula polgármester által irányított képviselő-testület nem javasolta a háziorvos részére átadásra.

A nyílt testületi üléseken történteket teljes terjedelemben, a zárt üléseken történteket (mivel a zárt ülésen történtek nem nyilvánosak, kivéve a döntéseket) a döntések kivonatával most egy helyen, annak folyamatában bemutatjuk. Természetesen számtalan esetben történt személyes megbeszélés, egyeztetés is a doktor úrral, melynek anyaga nem nyilvános, ezért azokat nem áll módunkban megjelentetni. Természetesen a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályt figyelembe véve tudunk csak információt nyújtani, így a bemutatott anyagok a doktor úr személyes adatainak védelme érdekében nem lesznek teljes körűek.

A napirendi pontokból az látszik, hogy a képviselő-testületek elé a doktor úr kéréseinek megfelelően hol a praxis jogának ingyenes átadása, hol pedig a doktor úr juttatásainak emelése került, más kezdeményezés a doktor úr részéről a lakosság, vagy az ellátottak érdekében, a jobbítás szándékával még soha nem történt. Az is nyilvánvaló, hogy a három cikluson keresztül egyetlen képviselő-testület sem szavazta meg a bizalmat a praxis átadására a háziorvos részére, amely nyilván nem véletlen.

A praxis átadás megtagadásának több oka is van.

  • Legfontosabb oka az, hogy a jelenlegi háziorvos 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, amikor is a nyugdíjba vonuló háziorvos részéről eladóvá válik az ingyenesen megkapott praxis-jog. A doktor úr nyugdíjba vonulása esetén az önkormányzatnak semmilyen lehetősége nem lesz a praxist megvásárló új háziorvos személyének kiválasztására. Halál esetén a praxis jog szerint a praxis tulajdonosa családjának tulajdonába száll, akik szabadon értékesíthetik azt mint örökséget, tehát az önkormányzatnak abban az esetben sem lesz lehetősége az új háziorvos kiválasztására. Természetesen a doktor úrnak nem kell kivárnia a nyugdíj korhatár elérését sem, hiszen amikor a praxis a kezébe kerül, azzal szabadon rendelkezik, és bármikor értékesítheti azt.

  • Az állami támogatásból származó több éves takarékos gazdálkodás eredményeképpen sikerült megvásárolni az egészségügyi alapellátás célját szolgáló épületet, és azt felújítani minden kulcsi lakos ellátása érdekében. A felújítás költségeire önkormányzatunk 17.700 ezer Ft visszatérítendő hitelt vett fel, melynek törlesztése még két éven át esedékes, és az állami támogatásból megtakarított összegből kívánja ezt önkormányzatunk fedezni. Az önkormányzatnak jelenleg 23.384 e Ft bevétele, és 22.978 e Ft kiadása keletkezik a praxis támogatásból évente, így jelenleg 406 e Ft marad év végére. Amennyiben a praxist át is adná önkormányzatunk, az ingatlan fenntartási költségei és hitel törlesztései továbbra is az önkormányzat költségvetését terhelnék, minden állami támogatás nélkül, ezt az összeget pedig a lakosság befizetéseiből kellene kipótolnunk.

  • Legfőképpen nem látjuk biztosítottnak azt, hogy a háziorvos a praxis átadását követően az asszisztenciát milyen mértékben biztosítaná, hiszen jelenleg mind a háziorvosnak, mind az asszisztensének munkáltatói döntés alapján emelt összegű illetmény van megállapítva, és egyéb juttatásokban is részesülnek, de a praxis átadását követően önkormányzatunk nem szólhatna bele az állami támogatás felhasználásába, így a háziorvos alkalmazottja illetményének, egyéb juttatásainak biztosításába sem.

Többszöri eredménytelen tárgyalást, egyeztetést követően 2018. novemberében végül a háziorvos azzal fenyegette meg az önkormányzatot, hogy amennyiben nem kapja meg ingyenesen a praxist, akkor december 2-án már be sem fog jönni a betegek ellátására, mert több álláslehetőséget is felajánlottak részére. Itt volt az a pont, ahol a polgármesternek kötelessége volt a helyzetet megoldani a lakosság további folyamatos ellátása érdekében, és a bizonytalan helyzet megszüntetése céljából.

A valótlan híresztelések ellenére nem került veszélybe az ellátás egy pillanatra sem, mivel azonnal sikerült megállapodni a helyettesítésről a helyettesítő háziorvossal, dr. Árgyelán Sárával, akinek jelenleg is számos kulcsi páciense van, és személye jól ismert a kulcsi lakosok körében, hiszen korábban is a doktor úr távollétében ellátta a helyettesítésből fakadó feladatokat. A helyettesítés a jelenlegi rendelési időben és helyen fog történni, tehát semmilyen hátrányos helyzetbe nem kényszerülnek a kulcsi betegek a jövőben sem az ellátás során.

Minden ezzel ellenkező kijelentés a jóhiszemű lakosság megtévesztése, hazugság, két képviselő rosszindulatú, a Polgármestert, a Képviselő-testületet és a Polgármesteri Hivatalt is méltatlan helyzetbe hozni kívánó manipulációja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mielőtt állást foglal az ügyben, győződjön meg a Polgármesteri Hivatal által tényekkel alátámasztott valóságról, mert minden ellentétes közlés rosszindulatú, magáncélú híresztelés.

Minden kérdésre szívesen válaszolunk, hiszen minden elérhetőségünk nyilvános. Kérjük, hogy kérdéseivel keressen bennünket a már megszokott információs csatornákon, akár személyesen, akár e-mailben, akár telefonon.

 

Jobb Gyula

polgármester

 

A tényeket tartalmazó testületi ülések jegyzőkönyveiből készült kivonatokat a linkekre kattintva olvashatják: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Másolási jog letiltva!