Meghívó testületi ülés: 2022. december

  Kulcs Község Polgármestere

  M e g h í v ó

  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

  2022. december 14. napján (szerdán ) 15.00 órára összehívom.

  Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

  Napirendi javaslat:

  1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  2. Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésekről
  3. Kulcs 4175/4. hrsz. ingatlanon épület feltüntetés ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
  4. Kulcs 5751/4. hrsz. ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetése
  5. Üzletrész eladási szándék felmérése
  6. DRV Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
  7. Kulcs Község Helyi Építési Szabályzat módosításáról
  8. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  9. Fejér megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyes rendeletei módosításának véleményezése
  10. Javaslat „Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
  11. Egyebek

  Kulcs, 2022. november 8.

  Jobb Gyula s.k.

  polgármester

  error: Másolási jog letiltva!