Tulajdonosoknak: a közterületre benyúló növényzet gondozásáról.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Dunanett Kft bejelentette, hogy a közterületre kilógó ágak akadályozzák a munkavégzésüket.

A környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2015. (VIII. 27.) ÖR. számú rendeletének 10. § (2) alapján : Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a tulajdonában, használatában lévő területen a biztonságos közlekedést akadályozó, közterületre (járda, úttest, stb.) benyúló növényzet gondozását, nyesését elvégezni. Fenti rendelet 21. § alapján a tulajdonos köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületeket rendeltetésszerűen használni, karbantartani és fenntartani, gyommentesíteni és tisztán tartani, továbbá az úttest fölé nyúló, illetőleg a közlekedést akadályozó növényzet szükséges nyeséséről gondoskodni.

Felhívom, hogy a közterületre kilógó, a közlekedés rendjét zavaró növényzet nyeséséről rendszeresen gondoskodjon, ellenkező esetben hatósági eljárást kell indítanom.

Kulcs, 2019. május 21.

Dr. Árva Helga sk.,

jegyző

error: Másolási jog letiltva!