Új lakossági ivóvízbekötés kiépítése

Az ügyintézés menetének rövid áttekintése Szolgáltató: DRV Zrt

 1. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a felhasználó
  vagy a megbízott tervezője Igénybejelentés formájában kezdeményezheti a DRV Zrt-nél, melyhez a következő
  dokumentumokat kell csatolnia:
 • földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
 • földhivatali tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
  Az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt
  arról, hogy az ivóvíz bekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell
  teljesítenie. Az Igénybejelentőre adott Szolgáltatói tájékoztató birtokában indítható el a tervengedélyezési folyamat.
 1. A tájékoztatóban leírtak figyelembevételével tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező
  tervezővel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtani a DRV Zrt részére.
  Tervengedélyezés: Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell
  engedélyezésre benyújtani 3 példányban- ezt a megbízott tervező is elvégezheti. A benyújtott megrendelésre a DRV
  Zrt. a jogszabályban meghatározott határidőn belül, írásban adja meg engedélyét.
  A tervengedélyeztetést a kitöltött „Tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány” benyújtásával
  kezdeményezhető, melyhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
 • a helyi önkormányzat vagy az illetékes közműtársulat által leigazolt „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés
  létesítésére” formanyomtatványt, mely a DRV honlapján elérhető. A nyomtatványt kitöltés után a Kulcsi
  Polgármesteri Hivatalban kell igazoltatni. Az igazolás kiadásának feltétele a közmű fejlesztési hozzájárulás
  összegének, 200.000 Ft-nak a befizetése az önkormányzat számlájára, vagy a kérelmezőnek Kulcs Községi
  Önkormányzattal részletfizetési megállapodás kötése.
 • az 1 évnél nem régebbi, Felhasználói igénybejelentésre adott Szolgáltatói tájékoztatót
 • a tervdokumentációt
 • földhivatali térképmásolatot (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
 • földhivatali tulajdoni lap másolatot (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
 • közútkezelői hozzájárulást és tulajdonosi nyilatkozatot – a dokumentumokat Kulcs Községi Önkormányzattól
  kell igényelni.
 1. Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie a DRV Zrt. által a bekötés díjára vonatkozóan
  kalkulált összeget. Az engedélyezett tervvel együtt a szolgáltató megküldi kérelmezőnek a bekötés kiépítés kalkulált
  díjáról a befizetésre szolgáló csekket és a szolgáltatási szerződést, melynek egy példányát aláírva vissza kell küldeni
  az Ügyfélszolgálat postacímére.
 2. Az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően a Megrendelőnek kell elkészíttetnie vagy elkészítenie a
  bekötővezeték létesítéséhez a vízmérőaknát, és a bekötővezeték szereléséhez szükséges földmunkákat. A
  vízmérőakna anyaga lehet beton, vasbeton, zsalukő, ill. műanyag. A födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy
  a szerelvényeket ki lehessen emelni Az aknafedlap egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb. Az aknába 30 cm-enként
  hágcsót kell beépíteni.
  A műanyag aknának rendelkeznie kell ÉME engedéllyel, két féle típus javasolt, mely üzemeltetési szempontból
  megfelelő (1 fővízmérő bekötése esetén): Jankovics és Jankovics Kft., valamint a HD-Rotatech Kft. által forgalmazott
  mászható műanyag aknák.
 3. Bekötés kiépítése
  Ha mindezek megtörténtek, egyeztesse le a bekötés időpontját a DRV Zrt. területileg illetékes üzemvezetőségén.
  Az előre leegyeztetett időpontban a DRV Zrt. munkatársai az ingatlanon leellenőrzik, hogy a vízbekötés előkészítése
  és a vízmérőakna kiépítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen,
  elvégzik a vízbekötést, nem megfelelőség esetén viszont a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése
  szükséges, a kiszállás díját pedig a DRV Zrt. kiszámlázza!
error: Másolási jog letiltva!