Változnak az étkezési térítési díjak

Tájékoztató étkezési térítési díjak változásáról

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 31. napján tartott ülésén döntött a közétkeztetési feladatok ellátása ügyében.

A pályázati eljárás lezárásával a HPM Plus Kft. –vel ( 2030. Érd, Kaktusz u. 32/b.) kerül megkötésre a vállalkozási szerződés 2023. július  1. napjától 2024. június 30. napjáig.

A vállalkozási szerződés alapján Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás szerint: 

Kulcs Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetési intézményekben az egy ellátottra jutó intézményi étkezési térítési díjak napi összegét 2023. július 3. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Bölcsőde: 516,- Ft + Áfa

Óvoda napközi: 650,- Ft + Áfa

Iskola napközi: 819,- Ft + Áfa

Iskola ebéd: 567,- Ft + Áfa

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2023. (VI. 1.) rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás alapján:

 Az étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja 2023. július 3. napjától:

a)        az étkeztetés intézményi térítési díja: 870.- Ft + ÁFA / ellátási nap

b)         az étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással: 870.- Ft + ÁFA / ellátási nap

Csicskovics Zsuzsanna

aljegyző

 

error: Másolási jog letiltva!