A szociális intézmény gondozót keres

A Kulcsi Szociális Intézmény

2458. Kulcs, Rákóczi u. 151.

pályázatot hirdet

gondozói (házi szociális) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Kulcs Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az idős, beteg ember saját otthonában az 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a végrehajtási rendeletei alapján (személyi gondozás, szociális segítés).

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény alapján.

Egyéb juttatás:

 • Munkaruha juttatás
 • Cafeteria

Pályázati feltételek:

 • középfokú szakképesítés az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerint
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai alkalmasság
 • 1-3 év szakmai gyakorlat (szociális vagy egészségügyi terület)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű empátiás készség, segítőkészség, emberszeretet, terhelhetőség, rugalmasság, jó szervezőkészség, jó konfliktuskezelési készség, együttműködési készség és legyen „csapatjátékos”.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör betölthető legkorábban: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt személyesen az intézmény székhelyén, vagy a 25/ 627-117 vagy a 70/801-0149-es  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Személyesen: 2457. Kulcs, Rákóczi u. 151.
 • Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2457. Kulcs, Rákóczi u. 151.).

A pályázati kiírás közzétételének helye:

error: Másolási jog letiltva!