Ügyfélfogadás

H: 8:00-12:00

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-17:00

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–12:00

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:
2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.

Központi tel: 25/440-400

FAX: 25/509-080

Polgármester: 25/251-533

Web: www.kulcs.eu

E-mail: jegyzo@kulcs.eu

Adonyi okmányiroda

Ügyfélfogadás:

H: 8:00-11:30, 13:00-15:30

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-11:30, 13:00-17:30

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–11:30

Elérhetőségek:

Cím:
2457 Adony, Rákóczi u. 21.

Tel: 25/504-522

Fax: 25/504-522 (15 m.)

Személyi igazolvány
Útlevél ügyintézés
Egyéni vállalkozói igazolvány

TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához

Helyi önkormányzati választás Ajánlóív igénylése- NYOMTATVÁNY

Kulcs Község Alpolgármestere

 

 MEGHÍVÓ

 

Kulcs  Község Önkormányzata Képviselőtestületének soron következő nyílt  testületi ülését

 

2014. augusztus 27- én (szerdán)  16.30  órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Faluház

 

Napirendi javaslat: 

 

 

 1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete tárgyalása
 2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslata a Társulási Megállapodásának módosítására
 3. DRV. Zrt. Vezérigazgatói határozatról tájékoztatás
 4. Lukács-Nagy János, 2458. Kulcs, Dózsa Gy. u. 2478. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa kérelme jelzálog törlése iránt
 5. Mosonyi István 1036. Budapest, Kiskorona u. 4. szám alatti lakos kérelme települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj megfizetésének törlése iránt
 6. Geotechnikai szakvélemény megrendelésének előkészítése
 7. Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata SZMSZ módosítására
 8. Kulcs, Lejtő utca karbantartása, javítása
 9. Kulcs Közösségi Kör kérelme a Kulcs név használatára nevében és emblémájában
 10. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 11. Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2013. évben
 12. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról    
 13. TAURODENT KFT. 2318. Szigetszentmárton, Hajnal u. 2. szám alatti vállalkozás képviseletében Dr. Tamási Tamás fogorvos kérelme működési támogatás iránt     
 14. HVB tagok megválasztása
 15. SZSZB tagjainak módosítása
 16. Egyebek

 

Kulcs, 2014. augusztus 21.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Posch János    sk.                                                                                                                            alpolgármester

KÖZLEMÉNY

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése,  a helyi önkormányzati képviselők és a választási eljárásról szóló 2010. évi I. tv., valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12 napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló a 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 16. § (1) bekezdés alapján

 

 

a névjegyzékben szereplők száma a kifüggesztés időpontjában 2014, augusztus 15.-én 2.375 fő.

 

 

A fentiek alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Tv. 9.§ (1) bekezdése alapján kislistás egyéni képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1%-a , azaz    24   fő jelöltnek ajánlott.

 

 

A 2010. évi L tv. 9. (3) bekezdés a; pontja alapján polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a, azaz   72  fő jelöltnek ajánlott.

 

 

 

Dr. Árva Helga

Jegyző, HVI vezető

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A szavazás napja:  2014. október 12.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak tájékoztatást.

 

AJÁNLÁS

Jelöltet állítani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

 

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

 

                                                                           Dr. Árva Helga

                                                                           HVI Vezető

 

 

 

Tájékoztatás háztartási szennyvíz elszállításának módjáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs község közigazgatási területén 2014. június 1. napjától megváltozik a háztartási szennyvíz elszállításának rendje.

 

Lemler György egyéni vállalkozó 2014. május 31. napjával felmondta háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződését. A felmondásra tekintettel szükségessé vált új közszolgáltató kiválasztása, és új közszolgáltatási szerződés megkötése. Kulcs község közigazgatási területén ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolítása, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése érdekében ajánlattételi felhívást írt ki Önkormányzatunk, a 2014. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.

 Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2014. (V. 21.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy az eljárást eredményesnek minősíti és nyertes ajánlattevőnek a Liquid-Porter Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em . 24.) ajánlattevőt hirdeti ki. A nyertes vállalkozás 2014. június 1. napjától megkezdi Kulcs Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatást. Ettől az időponttól kezdve kizárólag a Liquid-Porter Kft. járművei szállíthatják el a lakosságtól a szennyvizet.

 

A Liquid-Porter Kft. az alábbi elérhetőségeken várja a lakossági megrendeléseket:

 

Ügyfélszolgálat:

 

Személyesen:

 

Nagy Erika várja a megrendeléseket a Kulcsi Faluházban, (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 85.) az alábbi időpontokban:

Hétfő, Kedd, Csütörtök:                        7.30 – 15. 30

Szerda:                                                7.30 – 17.30

Péntek:                                                7.30 – 13.30

 

E-mailben:                                            liquid.porter@gmail.com

 

Telefonon:                                           06 70 /  6000 – 620  

                                                           Hétfőtől péntekig:  08.00 – 18.00 óráig,

                                                           Szombaton: 08.00 – 12.00 óráig.

 

A háztartási szennyvíz elszállításának költsége

 

Ürítési díj összege (Ft)/m3                                                                                130,-  Ft + ÁFA                   (  165,- Ft)

Szállítási díj Kulcs-Dunaújváros között (Ft/m3/forduló)                                      878,-  Ft + ÁFA              (1.115,- Ft)

            összesen:                                                                                                                                           (1.280,- Ft)

 

 

 

Kulcs, 2014. május 28.

 

 

                                                                                             

                                                                       Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Lezárul a csatornázás előkészítése

Jövő hét végén, szeptember harmincadikával lezárul a csatornázás előkészítését jelentő Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázati projekt. Kiss Csaba, a gesztor önkormányzat polgármestere a következőképpen összegzi az eddig történteket:

- Az előkészítési szakaszban elkészültek a szennyvízelvezető hálózat tervei, amelyek arra vonatkoznak, hogy Kulcsról Rácalmás megkerülésével, a 6-os út mellett vezetjük el községünkből a szennyvizet a dunaújvárosi szennyvíztisztítóba. A befogadó település számára is kedvező  lesz ez a műszaki megoldás, hiszen a gerincvezeték mentén kiépítheti a csatornarendszert két városrészében, a Százszorszép lakóövezetben és Táborálláson, és onnan is a tisztítóművébe vezetheti a szennyvizet. Ennek értelmében kibővült a beruházásban érintettek köre, Kulcs Rácalmás és Dunaújváros társulási szerződést kötött múlt év végén, amelynek átdolgozott, a végleges tervekhez és költségekhez igazított változatát ezen a héten fogadják el a képviselő-testületek – mondta Kiss Csaba. Majd a következővel folytatta:

- A  csatornázás előkészítési szakaszára előírt feladatokat teljesítettük. Kulcson és Dunaújvárosban is megalakították az érdekeltségi területhez tartozó ingatlantulajdonosok a víziközmű-társulatot, ezzel a többségi szándékkal is jelezték, hogy igénylik és várják a szennyvízelvezetés megvalósulását. Mostanra engedélyes tervekkel rendelkezünk, a szakértők véglegesítették a költségvetést, a költséghaszon-elemzést. Hosszadalmas eljárás során, de megkaptuk a vízjogi engedélyt, már csak annak jogerőre emelkedésére várunk. Az utóbbi hónapokban nagy erőkkel dolgoztak a szakemberek azon is, hogy minden szükséges dokumentumunk meglegyen a szennyvízelvezető rendszer kiépítésére, vagyis a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához. Közben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján augusztus végén közzétették a szennyvízprojekt megvalósítására vonatkozó pályázati kiírás felfüggesztését. De nem csüggedünk,  nagy erőkkel folytatjuk a munkát, rendben lezárjuk az előkészítési szakaszt és összeállítjuk a pályázati anyagot, hogy amint újra megnyílik a pályázati ablak, azonnal lépjünk, és támogatást nyerjünk  a három település közös csatorna beruházásának a megvalósítására. 

Dunaújvárosi Járási Hivatal tájékoztatója

Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása

 

 

Csúszásveszélyes és potenciálisan csúszásveszélyes ingatlanok a kulcsi Duna-parton