Ügyfélfogadás

H: 8:00-12:00

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-17:00

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–12:00

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:
2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.

Központi tel: 25/440-400

FAX: 25/509-080

Polgármester: 25/251-533

Web: www.kulcs.eu

E-mail: jegyzo@kulcs.eu

Adonyi okmányiroda

Ügyfélfogadás:

H: 8:00-11:30, 13:00-15:30

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-11:30, 13:00-17:30

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–11:30

Elérhetőségek:

Cím:
2457 Adony, Rákóczi u. 21.

Tel: 25/504-522

Fax: 25/504-522 (15 m.)

Személyi igazolvány
Útlevél ügyintézés
Egyéni vállalkozói igazolvány

MEGHÍVÓ

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

 

 

2015. május 27-én (szerdán )  16.00  órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Faluház

 

 

Napirendi javaslat: 

 

 1. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

 1. Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2014. évben

 

 1. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

 

 1. Egyebek

 

 

Jobb Gyula s.k

polgármester

 

 

GYERMEKNAPI        KALANDOK

           2015. május 31.

Kulcs

Faluház és környéke

8:00 – 13:00 között

 

Faluházban

  8:30    Mesedalok közösen – „énekeljünk együtt”

  9:30    Meseerdő Bábszínház Társulat előadása

10:30    Bohócműsor kicsiknek és nagyoknak

11:20    Tombolasorsolás

 

 

 

KalandÉlmények

- ugrálóvár

- kreatív játszóház 9-12 között

- palacsinta bár

- előbábus családi „Ki nevet a végén?” társas 

- állatsimogató

- aszfaltrajzverseny

- lufihajtogatás

- lovaskocsizás és „Traktor-túra”

- „izgalmas járműpark”- motor, quad, rendőrautó stb.

- arcfestés egész délelőtt

- családi pikniklehetőség a játszótér mellett

- Tombola fődíjak: görögországi szállásutalvány és családi fürdőbelépő

 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

További információk: 06/70-639-0149-es telefonon, vagy

 https://www.facebook.com/faluhaz.kulcs oldalon.

Szeretettel várunk minden családot!

 

 

 

 

Lomtalanítás

 

A Dunanett Nonprofit Kft. 2015. évben is elvégzi évente legalább 1 alkalommal a háztartásban keletkezett lom elszállítását, amely az idei évtől házhoz menő formában történik. A szolgáltatással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Lom elszállítás keretében az alábbi hulladékok kerülnek elszállításra:

- feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok elszállítása, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék,
- elektromos, elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok, gumiabroncs,
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

A feleslegessé vált lomhulladék az ügyfélszolgálatunkkal előre egyeztetett időpontban kerül elszállításra az ingatlanoktól. Társasházak esetén a közös képviselő jelzi a Dunanett Nonprofit Kft. felé a lomtalanítási igényt. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Magy Antal út. 2.

Telefon: 25/436-535, 25/436-877 Mobil: 30/698-64-93

 

Tájékoztatásunk elfogadását kérve a további jó együttműködés reményében.

Tisztelettel:
Ferencz Kornél
ügyvezető igazgató

 

Tájékozatató tűzgyújtásról

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  KULCS KÖZSÉG TERÜLETÉN A TŰZGYÚJTÁSRÓL

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat rendelkezik a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló, 1/2015. (I. 29.) ÖR. számú rendelettel, amely szabályozza a belterületi, és üdülőterületi avar és kerti hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos teeendőket. Mivel Önkormányzatunk szabályozza ezt a tevékenységet, ezért rá nem vonatkozik az Országos tűzvédelmi szabályzatról szóló, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabályozása. Erre a BM rendelet 225. § (1) bekezdése ad felhatalmazást.

 

Kulcson jelenleg tehát az 1/2015. (I. 29.) ÖR van hatályban, mely rendelkezései szerint:

 

„19.  § (1) Belterületen, üdülőövezetben az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avart és kerti hulladékot csak száraz állapotban és olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 5-7 óra és 19-20 óra között, hétköznaponként, szélcsendes időben lehet végezni.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(6) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, pvc stb.).

 

 20. § (1) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket nem tartalmazhat. "

 

A közterületre való hulladék kihordás szabálysértés, mely tevékenység elkövetése esetén 5.000 Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő bírság szabható ki, ezért ez a fajta magatartás kerülendő.

 

Kulcs Községi Önkormányzat tervezi a rendelet módosítását, ezzel egyidejűleg ágaprítógép beszerzését, majd a lakosságtól való hulladék begyűjtését, de ez hosszabb idejű logisztikai tervezést igényel, ezért a rendelet módosítására az év közepén kerülhet sor.

 

Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere

 

 

Tisztelt Lakosság!


2015. március 01. napjától jogszabályi változások miatt átalakul a szociális ellátások rendszere.

Az aktív korúak ellátásának ügyintézése átkerül a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalához (2400. Dunaújváros, Városháza tér 2.)

A járási hivatal települési ügysegédje Kulcs Község Polgármesteri Hivatalában szerdai napokon 13-17 óra között várja az ügyfeleket.

Az aktív korúak ellátása keretén belül a járási hivatal állapítja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban: rendszeres szociális segély).

Helyi szinten megszűnő ellátások :

 • Méltányos ápolási díj
 • Méltányossági közgyógyellátás
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Önkormányzati segély

Kulcs Községi Önkormányzat  képviselő- testülete megalkotta és elfogadta a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)  önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat által nyújtott ellátások  neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. A támogatások rendszere az alábbiak szerint alakul helyi szinten:

 • Gyógyszer támogatás
 • Lakhatási támogatás
 • Rendkívüli települési támogatás

A települési támogatással kapcsolatosan az alábbi ügyintézőkhöz fordulhatnak:

Radnó Józsefné telefon: 25/440-400/ 5 mellék, igazgatas@kulcs.eu

Csicskovics Zsuzsanna telefon: 25/440-400/8 mellék, ugyfelszolgalat@kulcs.eu

 

Nyitva tartás változása

Kulcs Község Könyvtára értesíti felhasználóit, hogy 2015. február 9-től az alábbiak szerint változik nyitvatartási időnk:

Hétfő: - szünnap

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 13.00 – 21.00

Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 16.00

 

Szombat: 8.00 – 14.00

Tisztelt Lakosság !

 

Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni.

Kulcs Községi Önkormányzat Kulcs község közigazgatási területén fenti jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve 2014. december 1. napja – 2015. január 31. napja között ebösszeírást tart.

Azon személyek, akiket az ebösszeírás során nem találtak otthon, pótolhatják adatszolgáltatási kötelezettségüket 2015. február 28. napjáig.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni postai úton a 2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83. címre, személyesen, email-ben a titkarsag@kulcs.eu címre, vagy faxon a 06-25/509-080 számra.

A adatlap kitölthető regisztráció után az Önkormányzat honlapján (www.kulcs.eu) a főoldal jobb oldalán található, http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ linkre kattintva is.

Az adatlap megtalálható a Kulcsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az Önkormányzat honlapján.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

                                              

Dr. Árva Helga
 jegyző

 

A háztartási tüzeléssel kapcsolatos felhívás

Tisztelt Lakosság!

Dr. Szabó Marcel, A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes által tett felhívás megtekinthető az itt található linkre kattintva.

 

 

Tájékoztatás háztartási szennyvíz elszállításának módjáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs község közigazgatási területén 2014. június 1. napjától megváltozik a háztartási szennyvíz elszállításának rendje.

 

Lemler György egyéni vállalkozó 2014. május 31. napjával felmondta háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződését. A felmondásra tekintettel szükségessé vált új közszolgáltató kiválasztása, és új közszolgáltatási szerződés megkötése. Kulcs község közigazgatási területén ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolítása, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése érdekében ajánlattételi felhívást írt ki Önkormányzatunk, a 2014. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.

 Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2014. (V. 21.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy az eljárást eredményesnek minősíti és nyertes ajánlattevőnek a Liquid-Porter Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em . 24.) ajánlattevőt hirdeti ki. A nyertes vállalkozás 2014. június 1. napjától megkezdi Kulcs Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatást. Ettől az időponttól kezdve kizárólag a Liquid-Porter Kft. járművei szállíthatják el a lakosságtól a szennyvizet.

 

A Liquid-Porter Kft. az alábbi elérhetőségeken várja a lakossági megrendeléseket:

 

Ügyfélszolgálat:

 

Személyesen:

 

Nagy Erika várja a megrendeléseket a Kulcsi Faluházban, (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 85.) az alábbi időpontokban:

Hétfő: 8-14

Kedd, Csütörtök:  8.00 – 16.00

Szerda:   13.00 – 21.00

Péntek:  8.00 – 16.00

Szombat:   8.00 - 14.00

 

E-mailben:                                            liquid.porter@gmail.com

 

Telefonon:                                           06 70 /  6000 – 620  

                                                           Hétfőtől péntekig:  08.00 – 18.00 óráig,

                                                           Szombaton: 08.00 – 12.00 óráig.

 

A háztartási szennyvíz elszállításának költsége

 

Ürítési díj összege (Ft)/m3                                                                                130,-  Ft + ÁFA                   (  165,- Ft)

Szállítási díj Kulcs-Dunaújváros között (Ft/m3/forduló)                                      878,-  Ft + ÁFA              (1.115,- Ft)

            összesen:                                                                                                                                           (1.280,- Ft)

 

 

 

Kulcs, 2014. május 28.

 

 

                                                                                             

                                                                       Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Lezárul a csatornázás előkészítése

Jövő hét végén, szeptember harmincadikával lezárul a csatornázás előkészítését jelentő Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázati projekt. Kiss Csaba, a gesztor önkormányzat polgármestere a következőképpen összegzi az eddig történteket:

- Az előkészítési szakaszban elkészültek a szennyvízelvezető hálózat tervei, amelyek arra vonatkoznak, hogy Kulcsról Rácalmás megkerülésével, a 6-os út mellett vezetjük el községünkből a szennyvizet a dunaújvárosi szennyvíztisztítóba. A befogadó település számára is kedvező  lesz ez a műszaki megoldás, hiszen a gerincvezeték mentén kiépítheti a csatornarendszert két városrészében, a Százszorszép lakóövezetben és Táborálláson, és onnan is a tisztítóművébe vezetheti a szennyvizet. Ennek értelmében kibővült a beruházásban érintettek köre, Kulcs Rácalmás és Dunaújváros társulási szerződést kötött múlt év végén, amelynek átdolgozott, a végleges tervekhez és költségekhez igazított változatát ezen a héten fogadják el a képviselő-testületek – mondta Kiss Csaba. Majd a következővel folytatta:

- A  csatornázás előkészítési szakaszára előírt feladatokat teljesítettük. Kulcson és Dunaújvárosban is megalakították az érdekeltségi területhez tartozó ingatlantulajdonosok a víziközmű-társulatot, ezzel a többségi szándékkal is jelezték, hogy igénylik és várják a szennyvízelvezetés megvalósulását. Mostanra engedélyes tervekkel rendelkezünk, a szakértők véglegesítették a költségvetést, a költséghaszon-elemzést. Hosszadalmas eljárás során, de megkaptuk a vízjogi engedélyt, már csak annak jogerőre emelkedésére várunk. Az utóbbi hónapokban nagy erőkkel dolgoztak a szakemberek azon is, hogy minden szükséges dokumentumunk meglegyen a szennyvízelvezető rendszer kiépítésére, vagyis a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához. Közben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján augusztus végén közzétették a szennyvízprojekt megvalósítására vonatkozó pályázati kiírás felfüggesztését. De nem csüggedünk,  nagy erőkkel folytatjuk a munkát, rendben lezárjuk az előkészítési szakaszt és összeállítjuk a pályázati anyagot, hogy amint újra megnyílik a pályázati ablak, azonnal lépjünk, és támogatást nyerjünk  a három település közös csatorna beruházásának a megvalósítására. 

Dunaújvárosi Járási Hivatal tájékoztatója

Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása

 

 

Csúszásveszélyes és potenciálisan csúszásveszélyes ingatlanok a kulcsi Duna-partonKulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása projekt
Kulcs község területén az omlás és csuszás- veszélyes partfal stabilizációja www.nfu.hu

 

Magyar Államkincstár

 

Közadat kereső

 

Az állatok védelméről és kíméletérő szóló l1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni.

Az ebek összeírásához szükséges adatszolgáltatást Tisztelt Lakosaink az alábbi program segítségével is megtehetik: http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu