Eladó önkormányzati ingatlanok

Kulcs Községi Önkormányzat a következő eladó ingatlanokat kínálja megvásárlásra:

1.) Deák F. utcai ingatlanok:

  • Ingatlan címe: Deák F. u. 145. ( kivett hétvégi ház, udvar ) Hrsz: 2511, Területe: 875 m2,
  • Ingatlan címe: Deák F. u. 143. ( kivett hétvégi ház, udvar ) Hrsz: 2512, Területe: 914 m2
  • Ingatlan címe: Deák F. u. 141. ( kivett gazdasági épület, udvar ) Hrsz: 2513, Területe: 857 m2
  • Ingatlan címe: Deák F. u. 139. ( kivett hétvégi ház, udvar ) Hrsz: 2514, Területe:901 m2

Jelenlegi előírások HÉSZ( Helyi Építési Szabályzat- a szerk.) szerint:  

Kk-Cs Különleges beépítésre nem szánt csúszásvédelmi területeken a telkek legnagyobb beépítési mértéke 0%. A rendelet alapján az övezetben kizárólag a part megerősítéséhez szükséges műtárgyak helyezhetők el.

Jelenleg az utcában a partfalcsúszást követően, a közművek közül csak az elektromos áram került visszaépítésre.

Az ingatlanokon bontásra váró – sérült épületek helyezkednek el.

HÉSZ módosítás utáni előírások: Kb-KMV-1 Különleges beépítésre nem szánt kiemelten mozgásveszélyes terület.

A területen épület nem helyezhető el. Műtárgyak kizárólag a morfológiai, talajtani adottságok, illetve a felszín mozgásveszély figyelembe vétele mellett helyezhetők el.

2.) Sőtér sétány – Kossuth L. u. kereszteződésnél:

Ingatlan címe: Kossuth L. u. 1/F. ( kivett beépítetlen terület ) Hrsz: 3101/29, Területe: 707 m2

Jelenlegi előírások HÉSZ szerint: Lke2- kertvárosias lakóövezet. Legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. Legnagyobb beépítettség 30 %, legnagyobb építménymagasság 4,5 méter. Nem helyezhető el üzemanyagtöltő és gazdasági építmény.

HÉSZ módosítás utáni előírások: Lf – falusias lakóövezet, legnagyobb beépítettség 30 %, legnagyobb építménymagasság 4,5 méter.

A lakó rendeltetésen kívül megengedett:

a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) szállás jellegű,

d) igazgatási, iroda,

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

f) kulturális, közösségi szórakoztató és

g) sport rendeltetés.

Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület létesíthető. Gazdasági rendeltetés legfeljebb a beépíthető terület 1/3-án helyezhető el.

3.) Régi Posta épület:

Ingatlan címe: Kossuth L. u. 67.  ( kivett posta ) Hrsz: 3470, Területe: 148 m2

Az ingatlanra vonatkozóan folyamatban van a rendeltetési mód változtatása, üzlet megnevezésre.

Jelenlegi előírások HÉSZ szerint: Vt- településközpont terület, legnagyobb beépítettség 50 %, legnagyobb építménymagasság 6 méter.

HÉSZ módosítás utáni előírások: Vt- településközpont területi övezet, legnagyobb beépítettség 60 %, legnagyobb építménymagasság 7,5 méter.

A lakó rendeltetésen kívül megengedett:

a) igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és

f) sport rendeltetés.

A felsorolt ingatlanokra vételi ajánlatokat várunk.

Az ingatlanokkal kapcsolatos további információért forduljon Jobb Gyula polgármesterhez, aki a következő telefonszámon érhető el: 06-70/639-0157.

Vételi ajánlatához letölthető sablont itt talál (katt a linkre az Ajánlati adatlaphoz)

Ajánlattételi határidő: 2021. április 5. (hétfő) 12.00 óra

Az ajánlathoz csatolandó dokumentum: Ajánlati adatlap

Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) vagy papír alapon (postai úton) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

E-mail:     ugyfelszolgalat@kulcs.eu     és   jobbgyula@gmail.com

Postai úton vagy személyesen:            2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83., a Polgármesteri Hivatalban

error: Másolási jog letiltva!