Felhívás szociális tűzifa igény benyújtására

Kulcs Községi Önkormányzat felhívja Tisztelt Lakosai figyelmét arra, hogy még lehetőség van szociális tűzifa igény benyújtására.

Az önkormányzat a rendelkezésre  álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a 114.000 Ft-ot nem haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 92.625 Ft-ot nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Egy háztartásra (lakott ingatlanra) ugyanazon fűtési időszakban legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be szociális tűzifa támogatási kérelem.

A kérelmeket 2020. január 31. napjáig folyamatosan lehet Kulcs Községi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

IGÉNYLŐ LAP LETÖLTHETŐ ITT!

error: Másolási jog letiltva!