Tájékoztató a vízközmű hálózat bővítéséről

Tájékoztató a Kulcs, Adonyi utca, Cinke utca, Rigó köz, Kőbányai utca, Csalogány utca, Radicsai utca vízközmű hálózat bővítéséről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A „Közműfejlesztések megvalósítása Kulcs településen” projekt keretében Kulcs Községi Önkormányzat lakossági igények alapján megterveztette a Kulcs, Adonyi utca, Cinke utca, Rigó köz, Kőbányai utca, Csalogány utca, Radicsai utca vízközmű hálózat bővítését.

Az érintett utcákban 2022 évben megvalósul az ivóvíz gerincvezeték kiépítése.

A kivitelező Noble Mérnöki Szolgáltató Kft. ( 2490. Pusztaszabolcs, Arany János u. 41. ), a tervezői és a műszaki ellenőri egyeztetések után  a munkaterület átadásának időpontjáról és a kivitelezés ütemtervéről a www.kulcs.eu honlapon ( Hirdetmények ) tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat.

A beruházás részben állami támogatásból fog történni, a fennmaradó összeg fedezete a lakossági vízközmű fejlesztési hozzájárulás.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 2/2018. (III.29. ) rendelete alapján:

Az Önkormányzat az általa megvalósított közműlétesítmény megvalósítási költségeinek egy részét e rendeletben meghatározott szabályok szerint a rácsatlakozókra és az utólagos csatlakozókra közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja. A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke ivóvíz-hálózatra való rákötés esetén 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint ingatlanonként. A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése magánszemélyek esetében egy összegben, vagy legfeljebb 2 éves időtartamú részletfizetési lehetőséggel, havi részletekben történik.

A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló határozat 2022. március hónapban kerül kiküldésre az ingatlantulajdonosok részére.

                                                                                                             Jobb Gyula,                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!