Vakbarát verzió

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról (címkezelések 1.)

 

 

Lakossági tájékoztató

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 30.napján 139/2016. (XI.30.) sz. határozatával elfogadta Kulcs Község településrendezési eszközeinek módosítását :

Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat 2016. december

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. november 30-án (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme
Napirendi javaslat:

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 10/2013. (VIII. 1.) Önkormányzati rendelete módosítása a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása következtében
2. Kulcs Község településrendezési eszközeinek több részterületre szóló módosítása
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata
4. 2017. évi belső ellenőrzési terv
5. Lakossági tájékoztató Kulcs község környezeti állapotáról
6. Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
7. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása
8. Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása
9. Kulcs Községi Önkormányzat dolgozóinak jutalmazása
Kulcs, 2016. november 22.

Jobb Gyula s.k.

 

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete

2016. november 30-án (szerdán) 16.00 órakor

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

1. Helyi önkormányzati képviselők beszámolója a 2016. évben elvégzett képviselői munkájukról.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Kulcs, 2016. november 22.

Jobb Gyula s.k. polgármester

Tisztelt Felhasználónk!

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években a téli hideg időjárás miatt jelentős számú mérőelfagyás történt. Mindez arra késztet bennünket, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a felhasználók időben történő tájékoztatására. A károk megelőzése érdekében ezúton tisztelettel felhívjuk figyelmét a megelőző intézkedések fontosságára.

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást megelőző intézkedések elmulasztásából adódó költségek (vízmérő javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a felhasználót terhelik. A károk, a szolgáltatás helyreállítását és az elfolyt vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több százezer forintos nagyságrendűek is lehetnek.

A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a szakszerűség hiánya miatt következnek be. Sajnos gyakran nem fordítanak kellő figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány egyszerű lépéssel jelentős anyagi károk előzhetők meg.

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is gondoskodjon az alábbiakról:
■ A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből.
Alkalmazható pl.: hungarocell.
Alkalmatlan pl.: rongy, papír
■ A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni.

Idényes felhasználók esetében ezen kívül fontos teendők:

■ Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy nyaralók esetén a téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen. Ha ez megvan, mintegy plusz biztonsági megoldásként a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is zárja el! A víztelenítést követően a vízmérő áramlásjelző kerekének mozdulatlan állapotban kell lennie, továbbá egyetlen ponton sem folyhat a víz a vezetékből. Amennyiben nem rendelkezik kellő szakismerettel célszerű, hogy bízzon meg szakembert e feladat elvégzésével.
■ Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres időközönként történő ellenőrzését, vagy megbízott útján való ellenőriztetését az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében.

Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket Ön is tegye meg! Köszönjük!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. október 26-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme
Napirendi javaslat:

 1. Szabó János Sándor (2400. Dunaújváros, Alkotás u. 6. 3/2.) kérelme ingatlan telekalakítás tárgyában
 2. Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme béremelés iránt
 3. Konzorciumi megállapodás megkötése az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések (KEHOP-2.2.2.) tárgyában
 4. Egyebek

Kulcs, 2016. október 19.

Jobb Gyula s.k.

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. szeptember 28-án (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

 1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

 2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, új rendelet alkotása

 3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete …/2016. (IX…) önkormányzati rendelet – tervezete a Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 4. Kulcs Községi Önkormányzat 2016. I félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 5. Javaslat a Kulcs belterület 2511 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésére

 6. Javaslat a Kulcs belterület 2494 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésére

 7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer lejáró üzemeltetési szerződésének megújítása – DRV Zrt

 8. Kulcs Vízmű 15 éves Gördülő Fejlesztési terve

 9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

 10. Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata a hiányzó ügysegédi megállapodások megkötésére

 11. 2016. évi belső ellenőri jelentések

 12. TOP-2.1.3-15-fe1-2016-00026 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszer kialakítása Kulcson – közbeszerzési eljárás lefolytatójának kiválasztása

 13. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben folyó nevelő munkáról a 2015/2016-os nevelési évben

 14. Egyebek

Kulcs, 2016. szeptember 21.

Jobb Gyula s.k. polgármester

Frissítve: 2016.09.23.

TÁJÉKOZTATÓ   

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról módosult a 3/2016. (I. 28.) Önkormányzati rendelettel.
Fenti rendelet értelmében a Kulcs közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján meghatározott ingatlantulajdonosok a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

A közszolgáltatást a Liquid-Porter Kft. végzi.

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  A fizetendő közszolgáltatási díj kéttényezős, mely kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíjat minden ingatlantulajdonos köteles megfizetni az ingatlana után, amely ingatlanon vízfelhasználás történik.

A nem használt ingatlanok tulajdonosai nem kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlan tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a telekingatlanon található felépítményben vízvezetékrendszer nincs kiépítve;

b) az ingatlanban sem állandó, sem tartózkodási hellyel bejelentett személy nincs nyilvántartva, ott életvitelszerűen személy nem tartózkodik, és az ingatlan tulajdonosa évente egy alkalommal Kulcs Községi Önkormányzat felé benyújtja az ivóvízszolgáltatást végző közszolgáltató igazolását arról, hogy az ingatlanban az adott évre vonatkozóan a vízmérőóra szerint vízfogyasztás nem történt.

letölthető nyilatkozat itt

Frissítve: 2016.07.22.

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. július 27-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

 

Napirendi javaslat:

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényből eredő jogalkotási (rendeletmódosítási) kötelezettség

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből eredő jogalkotási (rendeletmódosítási) kötelezettség, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete felülvizsgálata

3. Jelentés a 2015. évi Fejér megyei gyermek,- és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről, valamint a bűnmegelőzési tevékenységről

4. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben folyó nevelő munkáról a 2014/2015-ös nevelési évben

5. Napfény 2001. Nonprofit Kft. kérelme szakorvosi órák átmeneti szüneteltetéséhez való hozzájárulás iránt

6. Kulcs, Tavasz utca 5516. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása

7. Kulcs, Arany János utca 5759/2. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása

8. Egyebek

 

Kulcs, 2016. július 22.

Jobb Gyula s.k.

polgármester

Frissítve: 2016.07.22.

 

 

Új program a vidék felzárkóztatására

Vidékfejlesztés

Figyelem!

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde óvoda és bölcsőde intézményvezető állás betöltésére.

További részletekért kattintson az alábbi linkekre:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ra5h1w13e3

http://www.kulcs.eu/kozerdeku/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/a-kozfeladatot-ellato-szerv-altal-kiirt-palyazatok/

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. április 27-én (szerdán) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

1. Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelete
2. TOP-2.1.3-15-FE1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések pályázati felhívásra elkészült TOP-2.1.3-15-FE1_2016_0026 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszer kialakítása Kulcson” című pályázati támogatási kérelem benyújtása
3. TOP-3.1.1-FE1 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra elkészült TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút hálózat létesítése Kulcson” című pályázati támogatási kérelem benyújtása
4. Kulcs Községi Önkormányzat belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentése
5. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
6. Fejér Megyei Rendőr- Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme anyagi támogatás iránt
7. Napfény 2001. Nonprofit Kft. hozzájárulást kérő kérelme szakorvosi órák átmeneti szüneteltetéséhez
8. III. Kulcs-Dunaújváros Kistérségi aerobik verseny támogatása iránti kérelem
9. Egyebek

Kulcs, 2016. április 22.

 

Jobb Gyula s.k.

polgármester

FELHÍVÁS EBOLTÁSRA

 

Értesítem a község lakosságát, hogy a hatályos jogszabályok értelmében évente egyszer minden 3 hónapos kort betöltött ebet – közérdekből – kötelező veszettség elleni védőoltásban részesíteni, ez az állattulajdonos kötelessége. Idén is, mint minden évben lehetőség van kedvezményes áron, az ún. összevezetéses védőoltást szervezett formában a körzeti állatorvossal beadatni.

Az oltás helye: Polgármesteri Hivatal előtt

Ideje: 2016. május 11. (szerda) 14.00 – 17.00 óra között.
Pótoltás: 2016. május 26. (csütörtök) 8.00 – 9.00 óra között.

Az oltás térítési díja: 3500.- Ft/ eb + féregtelenítő 200.- Ft/10 kg.

Egyedi sorszámú oltási könyvét feltétlenül hozza magával, ennek hiányában a pótlás díja 600.- Ft 2010.-től az egyedi sorszámú oltási könyv megléte kötelező!

FIGYELEM!
Csak mikrochippel ellátott kutyát lehet beoltani! Amennyiben az Ön kutyája még nem kapott ilyet, kérem keresse fel mihamarabb állatorvosát!

Az oltási kötelezettség elmulasztása hatósági eljárást és büntetés kiszabását vonja maga után.

Érdeklődni: Dr. Beregszászi Anikó Tel: 06-20-3777-842

Árva Helga sk.
Jegyző

 

TÁJÉKOZTATÓ   

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról módosult a 3/2016. (I. 28.) Önkormányzati rendelettel.

Fenti rendelet értelmében a Kulcs közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján meghatározott ingatlantulajdonosok a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.
Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai is a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. 
A nem használt ingatlanok tulajdonosai nem kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlan tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a telekingatlanon található felépítményben vízvezetékrendszer nincs kiépítve;
b) az ingatlanban sem állandó, sem tartózkodási hellyel bejelentett személy nincs nyilvántartva, ott életvitelszerűen személy nem tartózkodik, és az ingatlan tulajdonosa évente egy alkalommal Kulcs Községi Önkormányzat felé benyújtja az ivóvízszolgáltatást végző közszolgáltató igazolását arról, hogy az ingatlanban az adott évre vonatkozóan a vízmérőóra szerint vízfogyasztás nem történt.
Az ingatlantulajdonos köteles szerződéskötés céljából a Közszolgáltatónak bejelenteni a személyes adatait (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, elszállítandó szennyvíz fellelésének címe), ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
A közszolgáltatást a Liquid-Porter Kft. végzi. A szolgáltató tájékoztatása alapján szerződés kötésre az alábbi időpontban van lehetőség a kulcsi Könyvtárban ( Kulcs, Kossuth u. 85. ): 2016. április 4. és 8. között 8-16 óra között.
További időpont egyeztetés a 70/368-1599, 70/6000-620 telefonszámokon.
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  A fizetendő közszolgáltatási díj kéttényezős, mely kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíjat minden ingatlantulajdonos köteles megfizetni az ingatlana után, amely ingatlanon vízfelhasználás történik.

A lakossági közszolgáltatási szerződés megtekinthető itt!

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését 2016. március 30-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat

fejlesztése – Felhatalmazó nyilatkozattal kapcsolatos döntés

2. Suszter Tamás r.őrnagy kinevezése előtti véleményezés

3. „Levendula” Művészeti Egyesület (Dunaföldvár, Közép-Homokerdő 5.) kérelme Együttműködési megállapodás megkötése iránt

Kulcs, 2016. március 24.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

Településrendezés

 

Egyenlő bánásmód kép_eu

 

Kulcs Község Polgármestere

 

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését 2016. február 24-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása

2. Adonyi Központi Ügyelet kérelme finanszírozás emelése iránt

3. Kulcs, Hajóállomás feletti partfal-suvadás helyreállítása 2. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

4. Kulcs Község településrendezési eszközeinek több részterületre szóló módosítása

5. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

6. Egyebek

Kulcs, 2016. február 19.

Jobb Gyula s.k.

  polgármester

Kulcs Község Polgármestere

M E G H Í V Ó
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 17-én (szerdán) 16.00 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatása

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Kulcs, 2016. február 9.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2016. január 27-én (szerdán) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi javaslat:

 1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének második módosítása

 2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi költségvetési –rendelet tervezete

 3. A szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosítása

 4. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete módosítása

 5. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

 6. A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

 7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrörs kérelme a 2015. évi támogatás elszámolási idejének meghosszabbításáról

 8. Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerület kérelme műszaki referens Megbízási szerződéssel történő alkalmazása iránt

 9. Czere Attila ajánlata a Kulcs, Deák F. u. 80. szám alatti (3143. hrsz.) ingatlan értékesítésére

 10. Lakos kérelme kölcsön igénylése céljából

Kulcs, 2016. január 20.

                                                                                                  Jobb Gyula s.k. polgármester

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését 2015. december 16-án (szerdán) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Kulcs Község Önkormányzat Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (X. 30.) Önkormányzati rendeletének módosítása

2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kötelező adatkezelés szabályairól szóló endelete megalkotása

3. Javaslat „Kulcs község közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntés

4. Javaslat „Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének egállapítására

5. Javaslat Kulcs Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

6. Iskolai közösségi szolgálat teljesítésére irányuló megkeresések

Kulcs, 2015. december 11.

 

Jobb Gyula s.k.

polgármester

 

 

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2015. november 25-én (szerdán)  16.00  órára

összehívom.

Az ülés helye: Faluház

Napirendi javaslat:

1.  Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata

2.  A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátása 2016. január 1.-től

3.  Napfény 2001. Nonprofit Kft. Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ javaslata labor mintavételi hely üzemeltetésére kötött szerződés felülvizsgálatára

4.  2016. évi belső ellenőrzési terv

5.  Felvételi körzetek megállapítása

6.  Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása

7.  Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása

8. Otthonteremtési támogatási kérelmek

9.  Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme

10. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde téli zárvatartása

11. Beszámoló az adóztatásról

12. A polgármester beszámolója az általa nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

13.  Egyebek

 

Jobb Gyula s.k.
Polgármester

 

(Frissítve: 2015.11.23.) 

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kapcsolattartási kötelezettsége, kötelezettségének eleget téve 2015. november 23. napján ( hétfőn) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében beszámolót tart a lakosság részére.

Jobb Gyula
polgármester

(Frissítve: 2015.11.16.)  

Felhívás!

Az avarégetést és tüzelést Kulcson rendelet szabályozza, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.27.) Önkormányzati rendeletében, a 18 és 19 §-ban található.

A rendelet szigorú jogkövető betartására kérem minden lakótársamat.

A részletes rendelet az Önkormánytat/ Rendeletek oldalon olvasható, vagy ezen a közvetlen linken érhető el ITT.

Jobb Gyula polgármester

 

(Frissítve: 2015.11.09.)  

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

(Frissítve: 2015.09.24.)

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetésről:

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015.évi LXIII. törvény 2015.szeptember 1-ei hatállyal rendelkezik a térítési díj kedvezmények változásáról.

2015. szeptember 1-től térítésmentes óvodai és bölcsődei étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

– három vagy több gyermekes családban él,

– szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át ( 89.408.-Ft),

– nevelésbe vett gyermek.

Térítésmentes étkezés igényléséhez a szülőnek kell nyilatkozatot kitöltenie és leadni az óvodában.
Nyilatkozat nyomtatvány letölthető itt

A szeptemberre szóló étkezési befizetési napok az óvodában:

– Augusztus 26.       8.00 – 11.00

– Augusztus 27.       8.00 – 11.00

– Augusztus 28.       8.00 – 11.00

Pótbefizetés: Augusztus 31.      8.00 – 11.00